در این فروشگاه میتوانید محصولات را ببنید و بررسی کنید و سپس محصول موردنظر را انتخاب کرده و هرکجای ایران که هستید درب منزل تحویل بگیرید.(ساکنین شهر تهران نیز میتوانند هزینه را در محل پرداخت کنند.)